Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Paweł Świerad

Kancelaria Komornicza nr II w Tarnowskich Górach

Poniedziałek-Czwartek 8:00-15:00 / Piątek 8:00-10:00

Godziny pracy Kancelarii

1420

ID EPU (e-sąd)

66 1050 1386 1000 0002 0317 5708

Numer rachunku (INGBSK O. w Tarnowskich Górach)

Spłaty zadłużenia można dokonać w formie przelewu na rachunek bankowy lub wpłaty gotówkowej w siedzibie Kancelarii - ul. Staropolska 2, Tarnowskie Góry.

Kancelaria posiada wdrożony pełny dostęp elektroniczny do następujących instytucji:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zapytania ZUS-EKS
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa - system OGNIVO (abonament)
  • Elektronicznego Postępowania Upominawczego tzw. "e-Sąd"
  • Elektronicznych Ksiąg Wieczystych - EKW
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK
  • e-Urząd Skarbowy - E-US

Na wniosek wierzyciela w sprawach Km i GKm kierowane są zapytania do Urzędu Skarbowego, Wydziału Geodezji Urzędu Miasta oraz Krajowej Ewidencji Podatników w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

Komornik Sądowy korzysta z narzędzi informatycznych usprawniających pracę kancelarii komorniczej: