Odbiorcą wpłat jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Paweł Świerad

Wpłaty przelewem

Wpłat przelewem można dokonywać na rachunek Kancelarii nr 66 1050 1386 1000 0002 0317 5708 (INGBSK O. w Tarnowskich Górach). Przy dokonywaniu wpłat należy pamiętać o podaniu sygnatury sprawy KM, KMP, KMN, GKM, KMS, a także imienia i nazwiska lub nazwy firmy.

Wpłaty gotówkowe

Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie Kancelarii pod adresem ul. Staropolska 2 w Tarnowskich Górach, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-15:00 oraz w piątek w godzinach 8:00-10:00.