Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Paweł Świerad informuje, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771): Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Komornik Sądowy działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

Rewir Komornika Sądowego Pawła Świerada obejmuje m.in miasto Radzionków